Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ak budete vlastniť nejaké anglické plemeno (napr. welsha) a budete s ním chcieť absolvovať skúšky nielen na Slovensku, ale trúfnete  si na skúšky v Anglicku, tak som preložila podmienky, ktoré musíte splniť, aby ste získali certifikát tejto krajiny. Mám na stránke aj skúšobné poriadky platné u nás na Slovensku a je prinajmenšom zaujímavé si preštudovať podmienky, za akých sa skúšajú psy u nás a v Spojenom kráľovstve. Závisí to hlavne aj o typu zveri, ktorý sa vyskytuje u nich a u nás. Najväčším rozdielom je, že welshe u nás musia prejaviť hlasitosť pri skúškach, v Anglicku sa táto vloha u psa práve potláča a pes nesmie štekať. Náš klub už síce hlasitosť nevyžaduje k uchovneniu, ale ak prídete na skúšky, ktoré organizuje iné združenie, alebo klub, tak sa hlasitosť vyžaduje...tak si vyberte :)

Pracovné poľovné skúšky

(platné vo Veľkej Británii v plemene Welsh springer spaniel)

 

Tieto skúšky sa konajú podľa pravidiel Kennel Clubu a na skúšky „Open Test“   dozerá rozhodca Kennel clubu.

Tieto skúšky slúžia na to, aby bol pes otestovaný vo vlohách pracovať v poli pri streľbách a tento pes musí pri testoch  pracuvať samostatne. Pri skúškach sa vo väčšine využíva látkový dummy (tie sa dajú kúpiť vo väčšine poľovníckych potrieb)

 

Obyčajne sa skúšky robia v kategórii pre šťeňatá (táto trieda má oveľa väčšie vekové rozpätie ako u nás), psov – začiatočníkov a potom tzv. Open trieda, v ktorej je stále najväčšia konkurencia.

Trieda šteniat – vo veku o d 6 do 18 mesiacov. Psi sú skúšaní obyčajne v poslušnosti, čo znamená kráčanie pri nohe, povel „sadni“ a zostaň“, privolanie späť. Pes musí byť schopný zľahka loviť a priniesť. Občas sa od šteniat vyžaduje aj neviditeľné (slepé – dummy je skrtý vo vysokej tráve) prinášanie.  

 

Trieda začiatočníkov (nováčikov) – táto trieda je pre mladých psov, ktorí však už nepatria do triedy šteniat a neprešli skúškou pre začiatočníkov. Alebo sa neumiestnili v Open teste  alebo v skúškach tzv. Field trial (skúška v poli). Psi sú testovaní  v love a je od nich vyžadované, aby úspešne zvládli viditeľnú , alebo neviditeľné prinášanie. Rozhodca môže pridať  iné skúšky podľa jeho priania, ale tie sa pridávajú skoro stále, hlavne ak sa jedná o preukázanie talentu mladého, alebo neskúseného psa.  

Trieda otvorená – Táto trieda je pre psa v hocijakom veku a s hocijakými skúsenosťami. Dáva sa priorita na lov, od psa sa môže vyžadovať prinášanie aj cez prekážku, alebo môže byť požiadaný priniesť jeden, alebo 2 hodené dummy v poradí, aké vyžaduje rozhodca. Môžu sa pridávať v tento deň rôzne ďalšie skúšky, ktoré zadá rozhodca.

 

               

FIELD TRIALS

(Skúšky v poli)

 

Obrazek

 

Tieto skúšky sa konajú podľa pravidiel Kennel Clubu v poľovníckej sezóne. V týchto skúškach je stále určený povolený počet účastníkov. Ak sa na skúšky prihlási viac psov, tak sa po naplnení stavu ostatní psy označia ako „náhradníci“. Ak sa pes zo zoznamu nedostaví na skúšky včas, alebo sa jeho účasť ospravedlní, prvý z náhradníkov nastupuje na jeho miesto.  Field trials testy sú pre poľovné pracovné psy vrcholom v ich kariére. Na tieto skúšky by sa nemali prihlasovať  majitelia a ich psy dovtedy, pokiaľ nemajú skvelé skúsenosti s prácou pri streľbách a na stope. Pes musí byť skvelý pri streľbách, musí byť poslušný, plus musí dobre prinášať zver (čerstvo zastrelenú).

Field trial prebieha ako obyčajná poľovačka, sú tam však 2 posudzovatelia – skúšajúci. Jeden je určený pre panel A druhý pre panel B. Psy sú zoradení podľa zoznamu vopred daného na ten ktorý deň. Psi sú zoradení podľa poradia. Pes č. 1 je posudzovaný rozhodcom z panelu A a pes č. 2 je posudzovaný rozhodcom z panelu B. Keď všetky psy skončia a žiadny z nich nie je vylúčený, ďalšiu disciplínu majú s druhým rozhodcom. Takže na konci dňa by mali byť všetky psy odskúšaní oboma rozhodcami.

 

Je veľmi veľa chýb psa, ktoré ho môžu vylúčiť zo skúšok, tie sú uverejnené v pravidlách skúšok vytvorených Kennel Clubom a každý súťažiaci si to môže pozrieť predtým, než sa prihlási na Field trial.

Zúčastniť sa na týchto skúškach je dosť pre psa a vodiča stresujúce, ale – ak budete tým šťastným, že bude váš pes úspešný, nájde zver, bude vyháňať zver do  vzduchu, bude v pokoji pri výstrele (ak sa strela vyskytne) a ak bude prinášať zver priamo do ruky, budete sa cítiť tak úžasne, že istotne budete chcieť pokračovať, aj keby ste počas tohto dňa neboli ocenení. 

 

 

SHOW GUNDOG WORKING CERTIFICATE (ďalej len SGWC)

(Poľovný pracovný certifikát pre výstavných psov )

 

Zvládnuť  skúšky a získať SGWC znamená, že  titul Šampióna krásy umocníte o tento certifikát a pes sa stane „naplno“ šampiónom. Hodnota titulu  Šampión krásy bez tohto certifikátu  trochu „klesá“.

Od 1. Januára 2008 sú platné nové pravidlá, ktoré vydal Kennel club:

Poľovný pes, ktorý vyhral Challenge certificate, alebo, ktorý bol kvalifikovaný na Crufts (cez breed class) sa môže prihlásiť na Field Trial alebo Show Gundog Working day, kde môže získať SGWC. Tieto skúšky musia byť licencované Kennel clubom, s minimálne dvoma rozhodcami (minimálne jeden musí byť rozhodca pre panel A).

SGWC je určený na to, aby preukázal, že pes má zachované prirodzené pracovné vlohy.    

Tieto pracovné dni (Working days) môžu pripravovať kluby licencované Kennel clubom.

Pes je povinný absolvovať skúšky pri 2 rozhodcoch, jeden z nich musí byť pre panel  A, tak ako pri Field trial, pes musí nájsť zver a vyhnať ju do vzduchu, je nutné, aby bola zver zabitá a psom prinesená. Celková vyrovnanosť a kľud psa  nie je požadovaná pri SGWC (ale u každého psa pomôže, ak ju má). Ak je rozhodca spokojný s tým, ako pes zver našiel a vyhnal, nemusí byť zver zastrelená, ale môžu povoliť priniesť teplú zver (kačicu z blízkeho rybníka), aby sa preukázalo, že pes vie priniesť zver.

Ak je rozhodca spokojný so psom a splnil všetky podmienky, mal by dokončiť prácu vo vode(prinášanie z hlbokej vody). Táto práca vo vode sa môže urobiť aj nasledujúci deň, ak voda nie je na blízku a je potrebné sa presunúť.

Ak sú splnené podmienky počas oboch dní, až vtedy môže pes získať a môže byť ocenený titulom SGWC. Keď už je pes Šampión krásy, tak sa stáva Šampiónom.

 

Obrazek

 

WORKING GUNDOG CERTIFICATE

(Poľovný pracovný certifikát)

Kennel Club vie, že je veľa majiteľov poľovných psov, ktorí  nemajú záujem súťažiť a získavať tituly, ale na druhej strane ten, kto vie, že svojho psa má dobre vycvičeného a chce si to preveriť, tak môže absolvovať skúšky a získať Working gundog certificate.

 

Tento certifikát môže získať KAŽDÝ, kto má trénovaného psa a vie splniť všetky podmienky. Tento psík získa certifikát ak ukáže skvelé vlohy a prácu podľa štandardu. 

 

Podmienky sú zhodné s podmienkami pre získanie SGWC.