Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Pokúsim sa čitateľov oboznámiť s historickým vývojom a rozšírením tohto plemena v Československu za existencie spoločného klubu poľovných sliedičov (do r. 1992) a po založení Klubu chovateľov poľovných sliedičov na Slovensku do konca roku 1995.

V roku 2008 uplynulo 45 rokov odvtedy, ako sa do Československa priviezol prvý jedinec tohto nového poľovného plemena – welsh springer spaniel. Zaslúžil sa o to pán František Liml z Kostelca nad Orlicí. Roku 1963 doviezol z Nemecka od pána Harryho Hinckledeyna z Hamburgu, vtedy podpredsedu Jagdspaniel klubu SRN, psa Hinckledeyn´s Aar, narodeného 10.10. 1963, Čslp 1/64, SpZB 12/63, otec: Adonois v. Siedelhof, SpZB 896/59, matka: Rusbrocke Ringlet , SpZB 3219/6. Pes neskôr absolvoval VS v I. cene a bol zapísaný v knihe všestranných psov – U 1071. O rok neskôr prijal pán Hinckeldeyn pozvanie na všestranné skúšky sliedičov, ktoré usporiadal KCHLS 26. a. 27. septembra 1964 v Slapoch nad Vltavou. Bol to prvý ročník Memoriálu Mileny Štěrbovej. Na skúšky priviezol pánovi Limlovi ďalšieho jedinca WSS – staršiu suku Bright Poppet of Hearts, narodenú 19.10. 1959, Čslp 2/64, KCRC 42471/60, otec: Brancourt Bang. KCRC 469A1, matka: Brancourt Belinda, KRCR 1061AQ z chovu Mr. T. Hubert Artuz z Anglicka. Pán Liml obidvoch jedincov prvý raz na našom území vystavoval 4.10.1964 na Celoštátnej výstave psov malých plemien v Rychnove nad Knežnou. Posudzoval ich MVDr. Marian Steimetz z Dvora Králové a získali ocenenie výborný. Na základe tejto výstavy boli zaradení do chovu obidvaja s registračným číslom 1/64 (osobitne pes i suka). Tento chovný pár dal základ chovu WSS v Československu. Prvý vrh sa narodil 14.12. 1964 v chovateľskej stanici pán Limla - Grunda. V tom čase sa v plemennej knihe používal názov springerspaniel waleský.

Ku koncu roka 1972, v roku 10 výročia chovu WSS v Československu, bolo zaregistrovaných 12 chovných psov a 17 chovných súk.

Rok 1973 sa stal prelomovým rokom na Slovensku. V tomto roku doviezol pán Jozef Brunovský z Bratislavy welsh springer spaniel z Francúzska – psa Ito des Zigomars, narodeného 12.6.1973, v SPKP zapísaného pod číslom 7 (otcom psa bol Plattburn Picasso, matkou Unela des Fretillants). Pes získal na národnej výstave psov v Nitre roku 1976 ocenenie výborný a tituly Víťaz triedy pracovnej, Víťaz Slovenska, Víťaz Nitry a absolvoval jesenné skúšky v II. cene. V tom roku sa zapísal na Slovensku prvý vrh WSS z chovateľskej stanice Plevovec Juraja Bušu z Moravského Lieskového. Vrh bol 17.2.1973 zo spojenia: matka Afra z Bělišť, narodená 6.5.1971, Čslp 71/72 (výb, víťaz tr. mladých, JSV II. cena), otec Charming, import z Holandska, narodený 30.4.1966. Čslp 73/71 (výb., šapmión Holandska). Narodilo sa 8 šteniec – 4 psy a 4 suky. Ponechaných bolo 6 šteniec – 3 psy a 3 suky. Boli to Argo, Alo, Alik, Arys, Asta a Ambra s číslami zápisu v SPKP 1-6. V roku 1973 sa dostali do chovu ďalšie dve suky na Slovensku: Andra z Píseckého hradu od J. Lhotu z Písku a Oldza Encyan od O. Nováka zo Žďáru nad Orlicí. Suky na Slovensko doviezol Albín Luknár, po uchovnení Andru predal Milanovi Kovačičovi z Bratislavy a Oldzu Ivanovi Brázdovičovi z Bratislavy. Záujem o chov welsh springer spanielov sa u nás postupne rozšíril. Krátko pred rozdelením Československa, na záver roka 1992 – 6. decembra, bol na Slovensku založený samostatný Klub chovateľov poľovných sliedičov. Novozaložený klub evidoval 24 chovných jedincov WSS: 12 psov a 12 súk. Ku koncu roka 1995 to bolo o 17 viac.

Od roku 1973 do 14.11. 1995 sa zapísalo v SPKP 130 vrhov, v ktorých bolo spolu 703 šteniec (413 psov a 290 súk), okrem toho 14 importovaných jedincov, spolu sa teda za toto obdobie zapísalo 717 jedincov.

Československý Klub chovateľov poľovných sliedičov pri príležitosti 40 výročia založenia klubu v roku 1964 usporiadal I. ročník Memoriálu Mileny Štěrbové. Odvtedy sa memoriál organizuje každé dva roky, ale až na 12. ročníku, roku 1986, na stupni víťazov stál welsh springer spaniel – pes Lucky Leicester of the Half House, Čslp 1228/85, ktorého majiteľom a vodičom na MMŠ bol J. Fencl z Českej Břízy. Pes mal už za sebou veľa úspešných podujatí. Absolvoval JS a VS v I. cene, exteriérovo bol výborný a získal aj medzinárodný titul šampióna krásy (ICH).

 

tento text som pripravila na základe ročenky, ktorú pripravil p. Albín Luknár v r. 1995